Vývoj priemernej mzdy od roku 1991

Na Slovensku sa pod pojmom priemerná mzda rozumie aritmetický priemer všetkých miezd na Slovensku. Preto väčšinou platí pravidlo, že 70% ľudí zarobí menej ako je priemerná mzda. Pokiaľ by ste chceli vedieť koľko percent Slovákov zarobí viac ako vy, pre túto štatistiku používame pojem medián. Priemerná mzda pre rok 2015 predstavuje sumu približne 883 euro. Je to dôležitá suma pre výpočet budúceho dôchodku , ktorá sa odvíja od priemernej mzdy, z ktorej sa počíta koeficient.

Výška priemernej mzdy sa na Slovensku každoročne zvyšuje. Je to dané predovšetkým tým, že peniaze časom strácajú svoju hodnotu. O tom, či vám stúpne alebo klesne životná úroveň rozhoduje inflácia. Pokiaľ váš plat v nasledujúcom roku neporastie a výška inflácie je na úrovni 3%, reálne máte nižší plat o spomínané 3%. V tabuľke si môžete pozrieť ako sa vyvíjala priemerná mzda k minimálnej mzde, na základe čoho sa počíta dôchodkový koeficient.

Vývoj mesačnej hrubej minimálnej mzdy a priemernej mzdy vrátane vývoja od roku 1991

Rok

Mesačná hrubá minimálna mzda

Štatisticky zistená priemerná mesačná mzda za príslušný rok (PM)

MM/

/PM

Sk/ mesiac

€/ mesiac

platná od

podľa predpisu

Sk mesačne

€ mesačne

%

2017

2016

12 201

405

1.1.2016

279/2015

28 439

27 475

944

912

2015

11 447

380

1.1.2015

297/2014 Z.z.

26 601

883,00

43,04

2014

10 604

352

1.1.2014

321/2013 Z. z.

25 848

858,00

41,03

2013

10 173

337,70

1.1.2013

326/2012 Z. z.

24 824

824,00

40,98

2012

9 857

327,20

1.1.2012

343/2011 Z. z.

24 251

805,00

40,65

2011

9 550

317,00

1.1.2011

408/2010 Z. z.

23 679

786,00

40,33

2010

9 270

307,70

1.1.2010

441/2009 Z. z.

23 167

769,00

40,01

2009

8 902

295,50

1.1.2009

422/2008 Z. z.

22 429

744,50

39,69

2008

8 100

268,87

1.2.2008

663/2007 Z. z.

21 782

723,03

37,19

2007

8 100

268,87

1.10.2007

450/2007 Z. z.

20 146

668,72

40,21

2006

7 600

252,27

1.10.2006

540/2006 Z. z.

18 761

622,75

40,51

2005

6 900

229,04

1.10.2005

428/2005 Z. z.

17 274

573,39

39,94

2004

6 500

215,76

1.10.2004

525/2004 Z. z.

15 825

525,29

41,07

2003

6 080

201,82

1.10.2003

400/2003 Z. z.

14 365

476,83

42,33

2002

5 570

184,89

1.10.2002

514/2002 Z. z.

13 511

448,48

41,23

2001

4 920

163,31

1.10.2001

411/2001 Z. z.

12 365

410,44

39,78

2000

4 400

146,05

1.10.2000

298/2000 Z. z.

11 430

379,41

38,49

4 000

132,76

1.1.2000

346/1999 Z. z.

11 430

379,41

34,99

1999

3 600

119,5

1.4.1999

56/1999 Z. z.

10 728

356,10

33,56

1998

3 000

99,58

1.1.1998

366/1997 Z. z.

10 003

332,04

29,99

1997

2 700

89,62

9 226

306,25

29,27

1996

2 700

89,62

1.4.1996

90/1996 Z. z.

8 154

270,66

33,11

1995

2 450

81,33

7 195

238,83

34,05

1994

2 450

81,33

6 294

208,92

38,93

1993

2 450

81,33

1.10.1993

248/1993 Z. z.

5 379

178,55

45,55

1992

2 200

73,03

1.1.1992

53/1992 Z. z.

4 543

150,80

48,43

1991

2 000

66,39

1.2.1991

99/1991 Z. z.

3 770

125,14

53,05